29.5.2017. 5:24 pm

today i  so sad. i fell my body khó chịu. 

Công việc chẳng có quy trình gì cả. chán. nản. bản thân mông lùng. mỗi ngày đi làm chẳng biết muc tiêu hôm nay của mình là gì? mình sẽ làm cái gì. cảm thấy mọi thứ như phát rồ lên vậy. chỉ muốn về căn phòng nhỏ của mình. 

Làm sao với việc về cùng với hằng đâ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s