Thiền với mình

omg,mình không thể tin được, trời ơi mình tập đến đoạn cảm nhận được cơ thể mình bay thì mình thấy cơ thể mình nhẹ bâng luôn. trời ơi. không hiểu chuyện gì luôn ý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s