Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Tâm trạng không tốt mà ở cùng đứa, ngồi cùng người cũng tâm trạng không tốt. bản thân cũng thấy bức bối thêm. Muốn một nguời vui vẻ ở bên để sốc lại cái tinh thân mình chút chút. hixxx

Hãy tránh xa những ngừoi hay buồn vì họ làm lan toả những nỗi buồn tới bạn.

Hãy tránh xa những người hay suy nghĩ tiêu cực vì họ reo rắc vào đầu bạn những tiêu cực trong bạn.

Hãy tránh xa những ngừoi ích kỷ, nhỏ nhen vì họ sẽ làm bạn giống như họ.

Hãy đến bên những ngừoi luôn làm bạn cừoi.

Hãy đến bên người suy nghĩ tích cực trong cuộc sống.

Hãy đến bên ngừoi giỏi hơn bạn, hãy đến bên ngừoi luôn biét cách làm cho mi nh hạnh phúc.

Hãy biêt cách làm bản thân yêu thương nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Đứng trên đôi chân của mình.

love my life.

16:52.  date 2.3.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s