Archive | March 2017

Luyện thi ISTQB hiệu quả

I. Giới Thiệu

 • Như các bạn đã biết, trong công việc kiểm thử phần mềm thì chứng chỉ ISTQB được coi như là một chứng chỉ mà nhiều công ty và các tổ chức rất coi trọng, và có thể coi đó như là một chứng chỉ hành nghề, chứng minh với các công ty rằng chúng ta có đủ kiến thức và kinh nghiệm để kiểm thử và quản lý việc kiểm thử.
 • Tuy rằng như vậy nhưng việc có được chứng chỉ này không hề đơn giản một chút nào, ngoài việc chúng ta đã phải có sẵn những kinh nghiệm về kiểm thử, chúng ra cần phải có kinh nghiệm về quy trình của nó và hiểu một cách bài bản và có hệ thống.
 • Thêm nữa chúng ta cũng cần phải có cách học hiệu quả cũng như phương pháp để làm đề thi để có thể đạt được điểm số đủ để nhận được chứng chỉ ISTQB.

EE7D7CFC-AFC8-452B-A057-7E69AA31FCE1.jpg

 • Và điều kiện cần để cho chúng ta có thể đạt được chứng chỉ này cũng như trong các công việc khác đó là phải cần có sự kiên trì và vốn tiếng anh đủ bởi vì tất cả các tài liệu và đề thi đều sử dụng tiếng anh và việc học ISTQB không phải là một việc gây hứng thú và chúng ta có thể bỏ giữa chừng vì chán nản. Việc này sẽ kiểm tra xem chúng ta có đủ kiên trì để làm một nhân viên kiểm thử hay không vì đó là một đức tính cần có của một nhân viên kiểm thử.
 • Nói thêm một chút thông tin về ISTQB cho ai chưa biết về nó, nó là viết tắt của International Software Testing Qualifications Board là một chứng chỉ về kiểm thử phần mềm được các tổ chức quốc tế công nhận. Tổ chức tạo ra chứng chỉ này vào tháng 11 năm 2002 tại Edinburgh, Bỉ.
 • Hãy cùng xem cựu chủ tịch của ISTQB, ông Rex Black trả lời về tầm quan trọng của chứng chỉ này:

II. Cách Học

 • Tùy từng cá nhân và trình độ sẽ có những cách học khác nhau và tài liệu học cũng sẽ khác nhau, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ưu nhược điểm của từng cách học theo mỗi tài liệu
Foundations of Software Testing Foundation Level Syllabus Foundation Training Material
Lượng kiến thức đầy đủ và tổng hợp Được rút gọn lại từ bản Foundations Được đúc kết và rút gọn từ bản Syllabus
Dễ hiểu, dễ học Cần có kiến thức để học và hiều Cần kiến thức để học và bắt buộc phải có người hướng dẫn
Thời gian học dài Thời gian học được rút ngắn so với bản Foundation Thời gian học rút xuống rất ngắn, chỉ khoảng 1 tuần
Thường dành cho người chưa có kinh nghiệm và cần ôn luyện từ đầu một cách có hệ thống Dành cho người đã có kinh nghiệm để hệ thống lại kiến thức và dùng chủ yếu trong đề thi Dành cho người có nhiều kinh nghiệm ôn luyện thi cấp tốc, không có thời gian ôn luyện dài

Lưu ý ở đây là chúng tôi so sánh giữa ba phiên bản với nhau chứ không có ý là bản foundation là bản dễ học

Cách học tốt nhất:

 • Sử dụng quyển syllabus là chính, tham khảo thêm một số định nghĩa ở trong quyển Foundation.
 • Cách học tốt nhất là có người đã học và thi ISTQB rồi kèm và hướng dẫn, hoặc học cùng một nhóm để trao đổi kiến thức
 • Sử dụng slide ISTQB Foundation Training để ôn luyện và hệ thống lại những gì đã học khi gần đến kỳ thi(khoảng 1 đến 2 tuần trước khi thi)
 • Thời gian học khoảng 1 tháng – 1 tháng rưỡi

III. Cách Luyện Thi

1. Thi Online

 • Với cách thi online, chúng ta sử dụng cách học đã nêu ở phần trên cộng với sử dụng bộ câu hỏi ở trong ISTQB dumps 2015 để ôn luyện, theo những người đã có kinh nghiệm thi online, phần trăm câu hỏi nằm trong bộ đề này là từ 60% tới 70%.

Cách đăng ký thi online:

 • Đăng ký thi online của một trong hai tổ chức Pearson Vue hoặc Prometric:

Đăng ký account trên Pearson Vue

Đăng ký thi trên Pearson Vue

1.Pop-up.png

2.RegisterAccount.png

4.ViewExam.png

5.SelectExam.png

6.ExamDetail.png

7.SelectAgent.png

8.SelectSchedule.png

9.Checkout.png

Cách đăng ký trên Prometric:
BCS.png

BCS1.png

BCS2.png

BCS3.png

BCS4.png

2. Thi Offline

Thi ở đâu

 • Ở Hà Nôi, chúng ta có thể đến các trung tâm thi của FPT hoặc Tester Hà Nội
 • Ở HCM, chúng ta có thể đến các trung tâm của Fmit hoặc Prometric

Luyện thi lý thuyết

 • Nội dung của các tài liệu ISTQB bao gồm các chương sau:
Software Testing Fundamentals Testing throughout the software life cycle Static techniques Test design techniques Test management Tool support of Testing
Basic Elements Software Development Models Inspections and testing process Test development process Test Organization Types of Test Tool
Testing Definition Test levels Inspection Process (review) Categories of test design techniques Test Planning and Estimation Effective use of tools: potential benefits and risks
General Principles Types of Testing Static Analysis by tools Specification-based techniques (Back-box) Test Progress Monitoring and Control Introducing a tool into an Organization
Testing Process Maintenance Testing Structure-based techniques (White-box) Configuration Management
The psychology of testing Experience-based techniques Risk Management
Choosing test techniques Incident Management
 • Chúng tôi đã tổng hợp nội dung của ISTQB và đưa ra các bảng sau tùy theo từng chương. Ở mỗi chương sau khi đọc hiểu chúng ta cần phải trả lời được những câu hỏi sau:
  • Software Testing Fundamentals
Basic Elements Testing Definition General Principles Testing Process The psychology of testing
What is Software testing? Finding defects Testing shows presence of defects Planning and Control Comparison of the mindset of the tester and developer
Why is testing necessary? Gaining confidence about the level of quality Exhaustive testing is impossible Analysis and Design The balance between self-testing and independent testing
Software testing objectives and purpose Providing information for decision-making Early testing Implementation and Execution This degree of independence avoids author bias and is often more effective at finding defects and failures.
What is Defect or bugs or faults? Preventing defects Defect clustering Evaluating Exit criteria and Reporting Clear and courteous communication and feedback on defects between tester and developer
What is a Failure? Pesticide paradox Test Closure activities
From where do Defects and failures arise? Testing is context depending
When do defects arise? Absence – of – errors fallacy
What is the cost of defects?
Defect or Bug Life Cycle
What is the difference between Severity and Priority?
 • Testing Throughout The Software Life Cycle
Terms Software Development Models Test Levels Test Types Maintenance Testing
What is Verification? Waterfall model Unit test (Component test) Functional testing What is maintenance testing?
What is Validation? V-model Integration test (Combination test) Non-functional testing
Capability Maturity Model (CMM-Levels) Iterative development model System test Recovery testing Scope of maintenance testing
Rapid Application Development model User Acceptance test Alpha testing
Spiral development model Beta testing
Agile development model Confirmation testing
Regression test
 • Static Techniques
Inspections and testing process Inspection Process (review) Static Analysis by tools
What is static test? Activities of a Formal review What is static analysis?
What is dynamic test? The roles and responsibilities of the moderator, author, scribe, reviewers and managers involved during a review What are static analysis tools?
Uses of static testing Types of Reviews (Informal review, Walkthrough, Technical review, Inspection)
Success factors for reviews
 • Test Design Techniques
Test development process Categories of test design techniques Specification-based techniques (Back-box) Structure-based techniques (White-box) Experience-based techniques Choosing test techniques
Test case specification What is the purpose of test design techniques? Terms What is test coverage in software testing? What is Experience- based testing technique? How to choose that which testing technique is best?
Test design Common characteristic of Specification-based test design techniques Equivalence partitioning (EP) Where to apply this test coverage? Error guessing
Test execution schedule Common characteristic of Structure-based test design techniques Boundary Value Analysis (BVA) Why to measure code coverage? Exploratory testing
Test procedure specification Common characteristic of Experience-based test design techniques why it is important to do both EP and BVA? How we can measure the coverage?
Test analysis Decision tables Statement coverage
 • Test Design Techniques
Test development process Categories of test design techniques Specification-based techniques (Back-box) Structure-based techniques (White-box) Experience-based techniques Choosing test techniques
Test script State transition testing Branch Coverage or Decision Coverage
Traceability Use case testing Condition coverage
 • Specification-based Techniques
Equivalence partitioning (EP) Boundary Value Analysis (BVA) Decision tables State transition testing Use case testing
Definition Definition Definition What is State transition testing in software testing? What is Use case testing in software testing?
How to use equivalence partitioning? How to use BVA? How to use Decision tables? State transition model What is its benefits?
 • Structure-based Techniques
Test Coverage Statement Coverage Branch Coverage or Decision Coverage Condition coverage Decision/Condition Coverage Path Coverage
What is test coverage in software testing? Definition What is Branch Coverage or Decision Coverage? What is Condition coverage? What is Decision/Condition coverage? What is Path coverage?
Benefit of code coverage measurement Advantage of statement coverage Advantages and disadvantages
Drawback of code coverage measurement Disadvantage of statement coverage
 • Test Management
Test Organization Test Planning and Estimation Test Progress Monitoring and Control Configuration Management Risk Management Incident Management
Roles and responsibilities of a Test Leader Purpose and importance of test plans Test Progress monitoring What is the purpose of Configuration Management? Product risk What is an Incident in software testing?
Roles and responsibilities of a Tester Things to keep in mind while planning tests Test Reporting Project risk Incident logging Or How to log an Incident
What testing will involve and what it will cost? Test Control Risk-based testing What are incident reports?
Estimation techniques Risk analysis How to write a good incident report?
Factors affecting test effort What is test status report?
 • Tool Support of Testing
Tool support for management of testing and tests Tool support for static testing Test specification tools Test execution and logging tools Performance and monitoring tools
Test management tools Review process support tools Test design tools Test execution tools Dynamic analysis tools (D)
Requirements management tools Static analysis tools (D) Test data preparation tools Test harness/ Unit test framework tools (D) Performance testing, Load testing and stress-testing tools
Incident management tools Modeling tools (D) Test comparators Monitoring tools
Incident management tools Coverage measurement tools (D)
Security tools
 • Ưu nhược điểm:
Advantage Disadvantage
Reduction of repetitive work Unrealistic expectations from the tool
Greater consistency and repeatability People often make mistakes by underestimating the time, cost and effort for the initial introduction of a tool
Objective assessment People frequently miscalculate the time and effort needed to achieve significant and continuing benefits from the tool
Ease of access to information about tests or testing Mostly people underestimate the effort required to maintain the test assets generated by the tool
People depend on the tool a lot (over-reliance on the tool)

Các dạng bài tập

Equivalence Partitioning

 • Thiết kế test case bằng kỹ thuật phân vùng tương đương tiến hành theo 2 bước:
  1. Xác định các lớp tương đương
  2. Xác định các ca kiểm thử
 • Ví dụ:
  • Form Login bao gồm:
   • User: Text-box
   • PassWord: Text-box
   • Yêu cầu: Thiết kế test case sao cho người dùng nhập vào ô text-box user chỉ cho nhập ký tự chữ với độ dài trong khoảng [6-20]
   • Nếu nhập giá trị với số ký tự không nằm trong khoảng [6-20] => hiển thị lỗi “Bạn chỉ được phép nhập chuỗi từ 6 => 20 ký tự”
   • Dựa vào yêu cầu bài toán ta có thể có các lớp tương đương(phân vùng) sau:
    • Phân vùng 1: Nhập giá trị hợp lệ trong khoảng 6 đến 20 ký tự
    • Phân vùng 2: Nhập giá trị không hợp lệ < 6 ký tự
    • Phân vùng 3: Nhập giá trị không hợp lệ > 20 ký tự

1.jpg

 • Q. 101: The Switch is switched off once the temperature falls below 18 and then it is turned on when the temperature is more than 21. When the temperature is more than 21. Identify the Equivalence values which belong to the same class.
  • A. 12,16,22
  • B. 24,27,17
  • C. 22,23,24
  • D. 14,15,19

Boundary Value Analysis (BVA)

 • Phân tích giá trị biên là trường hợp đặc biệt của phân vùng tương đương, dựa trên những phân vùng tương đương tester sẽ xác định giá trị biên giữa những phân vùng này và lựa chọn test case phù hợp.
 • Các case chuẩn được lựa chọn dựa vào quy tắc sau:
  • Giá trị biên nhỏ nhất, Giá trị biên nhỏ nhất – 1
  • Giá trị biên lớn nhât, Giá trị biên lớn nhất + 1
 • Nhưng nếu bạn muốn kiểm tra sâu hơn thì bạn cũng có thể lựa chọn theo quy tắc:
  • Giá trị biên nhỏ nhất, Giá trị biên nhỏ nhất – 1, Giá trị biên nhỏ nhất + 1
  • Giá trị biên lớn nhất, Giá trị biên lớn nhất – 1, Giá trị biên lớn nhất + 1

2.jpg

 • Kết hợp Equivalence partitioning (EP) và Boundary Value Analysis (BVA)

3.jpg

 • Q. 102: An input field takes the year of birth between 1900 and 2004 The boundary values for testing this field are
 • A. 0, 1900, 2004, 2005
 • B. 1900, 2004
 • C. 1899,1900, 2004, 2005
 • D. 1899, 1900, 1901, 2003, 2004, 2005

State Transition

 • Dựa trên các khái niệm trạng thái (states) và máy mô phỏng trạng thái (finite-state machines viết tắt là FSM), và cho phép các tester xem sự phát triển phần mềm trong một số điều kiện trạng thái của nó, các quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái và các điều kiện nhập đầu vào và các sự kiện kích hoạt thay đổi trạng thái.
 • Q. 103: Given the following state transition diagram, which of the following series of state transitions contains an INVALID transition which may indicate a fault in the system design?

4.jpg

 • A. Login Browse Basket Checkout Basket Checkout Pay Logout.
 • B. Login Browse Basket Checkout Pay Logout.
 • C. Login Browse Basket Checkout Basket Logout.
 • D. Login Browse Basket Browse Basket Checkout Pay Logout

Statement Coverage

 • Tìm số lượng đường đi ít nhất sao cho tất cả các nút đều được đi qua
 • Ví dụ:
Read P
  Read Q
  IF P+Q > 100 THEN
  Print “Large”
  ENDIF
  If P > 50 THEN
  Print “P Large”
  ENDIF
 • Statement Coverage is 1
  • 1A-2C-3D-E-4G-5H

Gyazo  Untitled  Paint.png

Branch Coverage (BC) or Decision Coverage

 • Tìm số đường đi ít nhất sao cho tất cả các cạnh đều đi qua, cho nên số lượng test case của dạng này đa phần nhiều hơn dạng statement
 • Branch Coverage is 2
  • 1A-2C-3D-E-4G-5H
  • 1A-2B-E-4F

Path Coverage (PC)

 • Là loại bao phủ nhánh, nhưng mà liệt kê toàn bộ con đường có thể đi.
 • Theo ví dụ trên path coverage is 4.
  • 1A-2B-E-4F
  • 1A-2B-E-4G-5H
  • 1A-2C-3D-E-4G-5H
  • 1A-2C-3D-E-4F

Các Mẹo Thi ISTQB

 1. Đọc syllabus sau đó làm một số câu hỏi sample về các chương đã đọc, sau đó đọc lại lần 2 quyển syllabus => Mục đích là để hiểu sâu rõ vấn đề và nhớ lâu hơn
 2. Làm một số đề thi trên mạng để hiểu cách thức ra đề và căn chuẩn thời gian làm bài 40 câu hỏi trong vòng 90 phút.
 3. Đọc câu hỏi thật cẩn thận, đôi khi bạn có thể miss một số key words quan trọng (ex: invalid)
 • Q. 104: One of the fields on a form contains a text box which accepts numeric values in the range of 18 to 25. Identify the invalid Equivalance class
 • A. 17
 • B. 19
 • C. 24
 • D. 21
 1. Không nên jump tới câu trả lời nhanh chóng, nên xem qua các options trước khi lựa chọn, bởi vì trong 1 câu hỏi thường có rất nhiều đáp án gần giống nhau và có thể có nhiều đáp án đúng, do vậy cần phải chọn một phương án đúng nhất
 • Q. 105: Find the correct flow of the phases of a formal review
 • A. Planning, Review meeting, Rework, Kick off
 • B. Planning, Individual preparation, Kick off, Rework
 • C. Planning, Review meeting, Rework, Follow up
 • D. Planning, Individual preparation, Follow up, Kick off
 • Q. 106: Purpose of test design technique is
 • A. Identifying test conditions only, not Identifying test cases
 • B. Identifying test cases
 • C. Identifying test conditions and Identifying test cases
 • D. Identifying test conditions
 1. Chú ý một số từ khóa quan trọng : ALL, NOT, FAULT, MAIN, EVERY, NEVER etc. Có thể giúp bạn chọn câu trả lời đúng
 • Q. 107: ALL bugs should be fixed is incorrect statement but bugs should be fixed is more correct and might indicate right choice
 • Q. 108: Which is NOT the testing objectives
 • A. Finding defects
 • B. Gaining confidence about the level of quality and providing information
 • C. Preventing defects
 • D. Debugging defects
 1. Trong một số đáp án nên sử dụng phép loại trừ để có thể chọn lựa nhanh nhất
 • Q. 109: Which of the following is true about White and Black Box Testing Technique:
 • A. Equivalence partitioning, Decision Table and Control flow are White box Testing Techniques.
 • B. Equivalence partitioning, Boundary Value Analysis , Data Flow are Black Box Testing Techniques.
 • C. Equivalence partitioning , State Transition , Use Case Testing are black box Testing Techniques.
 • D. Equivalence Partitioning, State Transition, Use Case Testing and Decision Table are White Box Testing Techniques

Cấu trúc đề thi

 • Chú ý về K1, K2, K3, K4 trong quyển syllabus
 • K1 : số câu hỏi thi nhiều nhất, bạn nên học kỹ chương K1
 • Các câu hỏi giảm dần theo các chương ghi K2,K3,K4
 • Gợi ý về số lượng phân chia trong đề thi (nội bộ)
  • Chương 1: ~5 câu
  • Chương 2: ~5 câu
  • Chương 3: ~6 câu
  • Chương 4: ~13 câu
  • Chương 5: ~7 câu
  • Chương 6: ~4 câu
 • Mẫu chứng chỉ ISTQB:

ISTQB-Certificate.jpg

certification.jpg

Sourse: https://viblo.asia

Advertisements

Lộ trình ôn thi TOEIC để đạt điểm tối đa

Mình gửi các bạn tài liệu mình đã từng sử dụng trong hành trình chinh phục TOEIC . Các bạn cứ học theo lộ trình này chắc chắn sẽ đạt điểm TOEIC tuyệt đối. Các bạn thấy hay thì #share, #tag bạn bè download về tự học nhé )

1. Các sách giáo trình ngữ pháp hay nên tham khảo:
* Ngữ pháp tiếng anh – tác giả Mai Lan Hương: https://goo.gl/UAqynv (pdf)
2. Từ vựng thường gặp ôn thi TOEIC
* 600 essential words for the TOEIC: https://goo.gl/TdBsT9 (ebook + audio)
3. Sách hướng dẫn học TOEIC cho người mới bắt đầu:
* Very Easy TOEIC: https://goo.gl/s4q5yv (ebook + audio)
* TOEIC Analyst: https://goo.gl/Pnfs5x (ebook + audio)
* Starter TOEIC: https://goo.gl/3xcyKC (ebook + audio)
* Developing TOEIC: https://goo.gl/rgRris (ebook + audio)
* Target TOEIC: https://goo.gl/VA4UYV (ebook + audio)
4. Luyện nghe và ngữ pháp theo chủ đề:
* Big Step 1: https://goo.gl/F9hfFG (ebook + audio)
* Big Step 2: https://goo.gl/D3Q0nG (ebook + audio)
5. Bộ TOMATO
* Tomato Compact Part 1 & 2: https://goo.gl/OUq9JO (ebook + audio)
* Tomato Compact Part 3 & 4: https://goo.gl/GM0zsF (ebook + audio)
* Tomato Compact Part 5 & 6: https://goo.gl/kK4KaD (pdf)
* Tomato Compact Part 7: https://goo.gl/L60Sl9 (pdf)
* Tomato Compact Reading: https://goo.gl/QKUpxj (pdf)

Cách học như sau:

 • Giai đoạn 1: Các bạn sẽ học các quyển theo thứ tự như sau: Very Easy TOEIC  => TOEIC Analyst => Starter TOEIC => Developing TOEIC=> Target TOEIC. Mỗi ngày dành 2 tiếng để học.
 • Ngữ pháp tiếng anh – tác giả Mai Lan Hương: Học đồng thời với quyển này. ( Ngày nào cũng học 30′ . Đọc hết 1, 2 trang. Hôm sau học trang 3,4 sau đó đọc lại trang 1,2. Cứ như vậy. không cần học thuộc nhé. Cứ đọc liên tục nó tự thấm.
 • Giai đoạn 2:  Học cuốn 600 essential words for the TOEIC + Big step 1 + Big Steps 2.
 • Giai đoạn 3: Bộ tomato và làm đề trên mạng.

Giờ thì bạn đã đủ tự tin để đi thi Toeic rồi đó. Good luck!

 

 

Luyện nghe tiếng anh qua Youtube từ A-Z.

Đừng nghĩ Youtube chỉ là một kênh giải trí thuần túy nhé. Tận dụng triệt để nguồn tài nguyên phong phú của nó, bạn sẽ có một kho kiến thức tuyệt vời để luyện nghe. Dưới đây là danh sách cách nguồn rất chất để học nhé. Share để lưu lại ngay không phí!

👂 NGHE QUA PHIM
Mình giới thiệu đến bạn 2 series khá hay và có thể tìm thấy chọn bộ trên Youtube. Đây cũng là những bộ phim có nhân vật nói giọng khá là rõ giúp bạn nghe dễ dàng hơn.

1. EXTR@:
Ưu điểm của phim là các nhân vật nói CHẬM và rất RÕ RÀNG (đặc biệt âm cuối luôn bật ra CỰC KỲ CHUẨN, chứ trong thực tế người bản ngữ nói ướt mà bỏ âm cuối rất nhiều). Phim có phụ đề tiếng Anh để các bạn dễ theo dõi. Không chỉ học ngoại ngữ, các bạn sẽ hiểu thêm về văn hóa Anh khi xem bộ phim này, một công đôi việc luôn phải không! Extr@ episode 1
Link: https://goo.gl/DFQBXT

2. MIND YOUR LANGUAGE:
Một series hơi cũ của Anh (từ năm 1977 cơ), cũng với chủ đề xoay quanh việc học tiếng Anh, nhưng nội dung hơi khác so với Extra. Bối cảnh là một trường dạy ngoại ngữ, và tập trung vào lớp học tiếng Anh dành cho người nước ngoài của thầy Jeremy Brown. Vì đã lâu nên chất lượng hình ảnh hơi kém, kiểu nói cũng cũ nhưng đảm bảo là vẫn cực kỳ hài hước và gần gũi. Với bao tình huống bi hài trong lớp học như là các học viên trêu chọc cãi nhau vì khác biệt văn hóa, gian lận trong giờ kiểm tra, thậm chí là… tán thầy. Chắc nhiều bạn sẽ thấy mình giống một nhân vật nào trong đó, vì họ đều là những người mới học tiếng Anh, và cũng mắc những lỗi như chúng ta (thậm chí còn nhiều hơn). Mind Your Language Season 1 Episode 1
Link: https://goo.gl/f167KH

👂 NGHE QUA CÁC TRÍCH ĐOẠN CỦA CÁC SHOW/PHIM NỔI TIẾNG
Ở đây mình giới thiệu một trích đoạn trong series Joey (spinoff của phim FRIENDS, nói về riêng nhân vật Joey sau khi chuyển đến sống cùng chị gái). Joey (người Mỹ) một lần đến trường thì thấy một cô gái xinh đẹp nên theo vào lớp, mà không biết đó là lớp tiếng Anh cho người nước ngoài.
-> Joey learns English: https://goo.gl/y3eR6S
Hay một trích đoạn từ bộ phim The Pink Panther, khi thám tử Jacques (người Pháp) học tiếng Anh trước khi sang Mỹ điều tra.
-> Inspector Clouseau Learning English: https://goo.gl/Ouk6hB
Cách này cũng rất hay khi bạn được giới thiệu quá nhiều phim mà không biết nên chọn phim nào. Chỉ cần lên Youtube, thử gõ tên phim + best moments và chọn video có nhiều lượt xem nhất, nếu các bạn hiểu và thấy thú vị thì hãy chọn phim đó.
 Ví dụ: Friends! Best moments
Some Great Barney Stinson Moments (Barney Stinson là nhân vật được yêu thích nhất trong HIMYM)

👂 NGHE QUA: TALKSHOW
Talkshow là một nét rất riêng của truyền hình Mỹ, có rất nhiều những talkshow host nổi tiếng không khác gì những ngôi sao điện ảnh, ví dụ như Ellen Degeneres.
Vì những chương trình này không chỉ là phỏng vấn người nổi tiếng như thông thường, người dẫn (host) thường là một nghệ sĩ hài (stand-up comedian) và mỗi người đều có một phong cách riêng. Họ sẽ có những tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân, và thậm chí trong nhưng cuộc phỏng vấn, họ sẽ đưa ra những yêu cầu rất quái đản dành cho khách của mình. Vì vậy xem các bạn cứ yên tâm về độ thú vị, và học tiếng Anh ở đây thì quá hợp luôn. Mỗi tập chiếu trên TV dài 1 tiếng nhưng trên kênh Youtube thời lượng các clip cũng chỉ dưới 10 phút, không quá dài làm bạn nản mà cũng không quá ngắn nên các bạn hoàn toàn có đủ thời gian để bắt nhịp với câu chuyện. Sau đây tớ sẽ giới thiệu những talkshow được yêu thích nhất.

🤙 1. The Ellen Show
Ellen thì không phải nói rồi, nổi tiếng không kém một ngôi sao hạng A nào. Danh sách bạn thân của Ellen kể sơ sơ thì có Jennifer Aniston, Justin Timberlake, Justin Bieber. Mà thực ra sao nào Ellen cũng thân (đủ để biết “mạnh” thế nào). Hãy subscribe kênh này để cập nhật những thông tin nóng nhất về thần tượng của bạn nhé. Trò yêu thích của Ellen là…trêu khách mời. Taylor Swift hầu như lần nào đến cũng bị dọa, giờ đã được 8 lần, và lần nào cũng cực hài. Taylor Swift gets scared by Ellen 8 Times. Dưới đây là một vài video hài hước nổi tiếng của The Ellen Show:
Link: https://goo.gl/GlWk2a

🤙 2. CONAN
Trong khi Ellen là nữ hoàng của buổi sáng thì Conan O’brien là một trong những talkshow host được yêu thích nhất buổi tối. Tốt nghiệp Harvard, nhưng Conan lại quyết định tham gia showbiz trong vai trò một nghệ sĩ hài, và sau đó là talkshow host. Ngoài phần phỏng vấn khách mời, Conan cũng có rất nhiều trò khá hay ho, thậm chí là…lố so với tuổi (53) của mình. Ví dụ có lần nhận được thư fan Hàn, Conan quyết định sang chơi và còn đóng phim với Jang na ra nữa.
Conan Guest Stars In A Korean Soap Opera: https://goo.gl/kgwp5H
Conan learns Korean and makes it weird: https://goo.gl/oqAnBJ
Sau đó là học tiếng Hàn (nhưng thực ra trêu giáo viên là chính).
Link: https://goo.gl/y7mT1O

🤙 3. The Late Late Show with James Corden
Nếu thích giọng Anh thì các bạn có thể xem James Corden, tuy là lính mới trong làng talkshow nhưng anh mập này đang nổi lên cực kỳ nhanh chóng. Và nổi tiếng nhất chính là Carpool Karaoke với sự góp mặt của toàn sao bự như Adele, Lady Gaga, Britney Spears và thậm chí là cả… phu nhân tổng thống Mỹ, Michelle Obama. Justin Bieber Carpool Karaoke.
Link: https://goo.gl/qO0lhX

🤙 4. Jimmy Kimmel live
Nếu bạn thích xem những bài phỏng vấn hài hước với những câu hỏi không thèm nể nang khách mời, Jimmy Kimmel là một lựa chọn thích hợp. Tổng thống Obama đã rất nhiều lần tham gia, và lần nào cũng bị “đá”. Ví dụ có lần Jimmy nói với Obama là hóa đơn siêu thị quá dài (vì nhiều coupon quảng cáo) và bắt tổng thống hứa phải làm thế nào để hóa đơn ngắn bớt đi. Will President Obama Do Something About Long Receipts? Hay Jimmy, cũng như tất cả chúng ta, tò mò về cuộc sống thường ngày của tổng thống Mỹ. Jimmy Kimmel Asks President Barack Obama About His Daily Life.
Link: https://goo.gl/5RS8Dj

👂 NGHE QUA: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Nếu bạn mê mệt mấy chương trình thực tế kiểu Giọng hát việt hay Thần tượng âm nhạc Việt Nam thì Youtube đúng là mỏ vàng rồi. Tha hồ xem phiên bản gốc của các chương trình này, mà toàn là clip của các “hiện tượng”, kiểu Susan Boyle – thiên thần xấu xí của Britain’s got talent. Susan Boyle’s audition on
Britain’s got talent.
Link: https://goo.gl/Lu27QU
Hay không biết các bạn có chú ý đến anh chàng du học sinh Jason Viet Tien, thí sinh Vietnam Idol 2013 không nhỉ. Anh chàng này đã từng tham dự X-Factor UK khi đang học bên Anh. Clip vòng thử giọng của Jason giờ đã có hơn 8 triệu lượt xem. Với giọng hát khá tốt và độ đáng yêu đừng hỏi (bạn í thích giám khảo Tulisa, mang hoa hồng đến tặng và thậm chí còn được “hun” má cô ấy đấy), Jason được cả 4 giám khảo đồng ý cho vào vòng trong. Jason Viet Tien’s audition – Whitney Houston’s I Have Nothing – The X Factor UK 2012.
Link: https://goo.gl/0wYn37
Những clip này ngắn, phần chính là màn biểu diễn của thí sinh, chỉ ở cuối các giám khảo mới nhận xét và trao đổi với nhau, các bạn hoàn toàn có thể nghe mà không bị căng thẳng hay chán vì nói nhiều và nhanh quá. Rất phù hợp cho những ai mới học tiếng Anh và đang bắt đầu luyện nghe.
Và nếu bạn cũng ngại xem cả chương trình vì toàn bài bạn không biết, và chưa chắc đã thấy hay hết, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những clip tổng hợp những màn biểu diễn hay nhất như thế này. Top 10 all turn auditions The voice of USA (part 1)
Link: https://goo.gl/HH1xKN
Bạn có thể theo dõi chương trình thực tế của Mỹ có tên WHAT WOULD YOU DO!. Đây là chương trình khá nổi tiếng nhằm kiểm tra xem người Mỹ sẽ hành xử như thế nào nếu bất ngờ gặp các tình huống éo le trên đường phố. Series này sẽ giúp bạn có được nhiều vốn từ vựng đời sống đồng thời thấy được sự thẳng thắn, bộc trực của người dân Mỹ.
Link: https://goo.gl/kM6wMC
NGHE QUA: PRANKS, SOCIAL EXPERIMENTS & HOW TO VIDEOS
Nếu các bạn không thích phim hay nhạc hay những chương trình tìm kiếm tài năng, có thể thử xem các clip chơi khăm hay những thử nghiệm xã hội, chắc không ai là không thích cười phải không. Phần chính của các clip chắc chắn là màn biểu diễn, nói sẽ rất ít và chắc chắn là rất dễ nghe đấy.

😍 1. Improv Everywhere: Nhắc đến những kênh chơi khăm nổi tiếng trên Youtube, không thể bỏ qua kênh này. Một trong những màn biểu diễn kinh điển là đóng băng nhà ga trung tâm New York. Frozen Grand Central
Link:https://goo.gl/fWZ230

😍 2. Adrian Van Oyen: Một kênh khác là của anh chàng người Úc. Adrian chuyên đi loanh quanh làm mấy trò dở hơi chọc phá mọi người, đến nỗi có 1 siêu thị đã cấm anh chàng bén mảng đến trong vòng 1 năm. Thử xem clip Adrian “giở trò” trên tàu nhé. Awkward Train Situations
Link: https://goo.gl/bN1IbP

😍 3. Furious Pete: Nếu các bạn thích nghiên cứu khoa học hay đơn giản là thỉnh thoảng tò mò muốn xem cái này trôn với cái kia sẽ ra cái gì thì có thể vào kênh này. Đúng như tên gọi anh chàng này thử nghiệm đủ thứ, và toàn những trò điên khùng. Ví dụ có lần Pete thử uống 1 chai Cô ca cô la 1.5l và sau đó nuốt chừng 1 thỏi Mentos Diet Coke and Mentos Human Experiment **DON’T TRY THIS AT HOME** | Furious Pete
Link: https://goo.gl/G7qza4

😍 4. How to videos : Các bạn có thể subscribe một số kênh Youtube nổi tiếng hoặc đơn giản là khi nào cần hãy vào Youtube và gõ How to + [việc cần làm]. Mà các bạn cũng không sợ là không hiểu, rồi cứ 5 giây lại phải dừng tra từ điển vì người ta vừa nói vừa làm, bạn nhìn là hiểu luôn. Và vì là clip hưỡng dẫn nên người ta sẽ nói chậm, không quá khó nghe đâu.
Ví dụ các bạn nữ có thể xem clip này để học cách trang điểm trong vòng 5 phút mà vẫn “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”. Fresh 5 Minutes Makeup
Thêm vào đó, Step Up cũng giới thiệu đến các bạn kênh Youtube của beauty vlogger gốc Việt cực nổi tiếng Michelle Phan. Các bạn nữ có thể subscribe để vừa học các kinh nghiệm là đẹp và giọng Anh Mỹ ngọt ngào dễ thương của chị í nhé. Hay xem thử clip Draw My Life của Michelle này.
Link: https://goo.gl/Qmuo2j

👂 NGHE QUA CÁC VIDEO HOT HÀI HƯỚC
Hằng ngày rất nhiều video hài hước của nước ngoài gây sốt được các bạn trẻ share rầm rộ trên facebook cũng là những video hay ho để các bạn vừa giải trí vừa học tiếng Anh đấy. Ví dụ như:
– Obama tập dượt phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng: https://goo.gl/cjUNQm
– Tổng thống Obama phản ứng khi bị nói xấu: https://goo.gl/5NFVGo
– Phản ứng của trẻ con Mỹ khi cha mẹ nói đã ăn hết kẹo Halloween: https://www.youtube.com/watch?v=c3pgxGOsstQ
….
Chắc chắn là còn rất rất nhiều những thứ hay ho khác trên Youtube, các bạn chỉ cần tìm, thể nào cũng ra. Và chắc chắn là sẽ có thứ mà bạn thích, giúp cho việc học tiếng Anh của bạn dễ dàng và thú vị hơn đấy!

Các bộ phim luyện tiếng anh theo Level

LEVEL 1: Đây là các bộ phim nói với tốc độ chậm và từ vựng rất dễ hiểu. Độ dài các phim tương đối ngắn: phim chiếu rạp chỉ từ 1h15 đến 2h, phim bộ chỉ từ 15 đến 20 phút.

Do đây là các bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con hoặc các phim giải trí dành cho cả gia đình, được chiếu trên các kênh đại chúng như Disney, DisneyJunior, Fox,… Nội dung thì nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn, xem 10 hay 20 lần cũng không thấy chán vì được “quay trở về tuổi thơ” mà.
Phim chiếu rạp:
1. Lion King (1994)- Vua Sư tử
2. Inside Out – Những mảnh ghép cảm xúc
3. Titanic
4. Up (Vút bay)

5. Home alone (Ở nhà một mình)
6. Fronzen (Nữ hoàng băng giá)
7. Mr.Bean’s Holiday (Kỳ nghỉ của Mr.Bean)
8. High School Musical (movie)
9. Minions
10. Descapibe Me (Kẻ cắp mặt trăng)
11. Sing (Ca hát)
12. Zootopia (Sở thú Zootopia)
13. Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean)
14. Pocahontas
15. Brave (2013)
16. Willy Wonka & The Chocolate Factory
17. Toy Story (Câu chuyện đồ chơi)

king lion.jpg

Phim bộ (series):
17. Lizzie McGuire (2001-2004)
18. Hannah Montana (2006-2011)
18. The Suite life of Zack and Cody (2005-2008) (Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody)
20. Wizards of the waverly place (2007-2012) (Phù thủy xứ Waverly)
21. Jonas brother (2009-2010)
22. Good luck Charlie (2010-2014)

LEVEL 2: Ở trình độ thứ 2 này thì bạn sẽ làm quen với các bộ phim xuất hiện nhiều từ mới (thuộc lĩnh vực sinh hoạt – cuộc sống thông thường). Tốc độ nhanh hơn những vẫn khá dễ nghe. Đặc biệt, các bộ phim với nội dung sâu sắc về xã hội, các nhân vật với các tính cách và hoàn cảnh sống khác nhau sẽ cung cấp cho bạn các nhìn đầy đủ hơn về cách mà người Mỹ sử dụng các mẫu câu giao tiếp tùy theo văn cảnh khác nhau như thế nào: ở công ty, khi về nhà, nói chuyện với cha mẹ, bạn bè; trò chuyện với đồng nghiệp, bàn việc làm ăn… Bạn cũng sẽ nhận thấy cách mà người bản xứ trò chuyện, pha trò, nói đùa hóm hỉnh cũng như khi họ biểu lộ cảm xúc, và cả những “ngôn ngữ cơ thể” điển hình.
Phim chiếu rạp:

23. Forrest Gump (Cuộc đời của Forrest Gump)
24. The Pursuit of Happiness (Mưu cầu hạnh phúc)
25. Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió)
26. One flew Over the Cuckoo’s Nest (Chim bay trên tổ cúc cu)
27. Maleficient
28. The Amazing Spider Man (Người nhện siêu đẳng)
29. Iron Man (Người sắt)
30. How to train your dragon (Bí kíp luyện rồng)
31. Alvin and the chipmunks (Cuộc sống của Alvin và những chú sóc chuột)
32. X Men – Days of Future Past (Dị nhân: ngày cũ của tương lai)
33. King Kong
34. The Sixth Sense
35. The Maze Runner
36. Serie 8 bộ phim của Harry Potter
37. Jaws (Hàm cá mập)
39. The Fault in our stars (Lỗi tại định mệnh)
40. Grow Up (Trưởng thành)
41. The Hunger Games (Cuộc chiến sinh tồn)
42. The Last Airbender (Khí sư cuối cùng)- Bản hoạt hình (animated)

Phim bộ (series):
43. Joey learning English (Joey học tiếng Anh)
44. How i met your mother (Bố đã gặp mẹ thế nào?)
45. Friends (những người bạn)
46. Extra
47. Ugly Betty (Cô nàng xấu xí)
48. Glee (Câu lạc bộ âm nhạc)

LEVEL 3: Trình độ này là trình độ “hack não” nhất vì tốc độ nói nhanh hơn hẳn, từ vựng khó hơn do có nhiều từ thuộc các chuyên ngành khó. Các nhân vật “đa sắc tộc” cũng khiến bạn cảm thấy khó nhằn hơn do phải tiếp xúc với các kiểu phát âm khác như: Anh-Anh, Anh-Ấn, Anh-Pháp, Anh- Ý… Tuy nhiên, sau khi trải qua các bộ phim ở level 2, bạn sẽ cảm thấy độ khó ở level 3 là hợp lý. Ở trình độ này, nếu có từ vựng không nghe kịp hoặc không hiểu kịp, hãy xem đi xem lại nhiều lần và ghi chép lại ngay nhé!
Phim chiếu rạp:

49. The Godfather (Bố già)
50. Lucy
51. The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu)
52. Mulholland Drive (2001)
53. Predestination (2014)
54. Batman Vs Superman : Dawn Of The Justice
55. Inception
56. The Prestige
57. Interstellar
58. White House Down
59. The Breakfast Club (1985)
60. The Impossible (2012)
61. One Day (2011)
62.Les Misérables (2012)
63. Hachi: A Dog’s Tale (2009)
64. The Theory of everything
Phim bộ (Series)
65. Grey’s Anatomy
66. The Simpsons
67. The Bigbang Theory
68. Supernatural
69. Sherlock
70. Two and a Half Men
71. Game of Thrones

Chúc các bạn thành công! Nhớ share về tường để lưu lại nào.

The News for learning English

 1. BBC : trang tiếng anh dịch nói chuẩn cực luôn

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/

2. VOV English: đây là trang học tiếng anh mình cực kỳ thích :))

http://learningenglish.voanews.com/a/3179016.html

The New Work Times: https://www.nytimes.com/?WT.z_jog=1&hF=t&vS=undefined

Đây là trang đọc báo của Mỹ có đầy đủ để bạn có thể học.

Time: http://www.thetimes.co.uk/?sunday

http://toomva.com/Cac-website-doc-bao-song-ngu-Anh-Viet-c.13

 

Hãy đi bằng đôi chân của mình, đừng như cây tầm gửi sống nhờ vả vào thân cây khác. 

Hãy đi bằng đôi chân của mình, đừng như cây tầm gửi sống nhờ vả vào thân cây khác.

Từ mai mình sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Trở về lúc truớc để bản thân thấy thoải mái hơn là việc nhờ vả. Cố lên cô gái. 

Sáng mai hãy thức dậy thể dục, học tiếng anh và như mọi hôm.

Hãy đi xe bus đi làm. đuợc không cô gái? Cố lên nhé. 

Đi làm về hãy đi xe bus. Hãy buớc lên bus đi nhé để đỡ mệt cái đầu, lên xe bus đỡ lạnh này, đỡ nhờ ai nữa, còn có thể học nữa. Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi nếu em có nghị lực vào cuộc sống. 

Mấy hôm nữa đi học thì sẽ cố gắng đi làm xong đi học tiếp. Rồi vể ngu.Mệt cũng phải cố gắng. Sau đi làm công ty có lương cao hơn sẽ thuê phòng riêng ở, sẽ mua xe máy từ giờ tới cuối năm. mình sẽ không cần mượn ai tiền cả. Mai trả anh tiền. Cố lên cô gái. Mọi thứ đều làm đuợc sẽ cày việc nhiều hơn. chỉ cần 5 tháng là đủ khả năng rồi.

Chịu khó nhé, cố gắng nhé.